Vi   En

Số 299 - Trung Kính, tòa nhà Housing, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

02432012355

Họa Sĩ Lê Văn Nhường

Quay lại

         

       Họa sĩ LÊ VĂN NHƯỜNG

                                                   Họa sĩ tự do

Sinh năm 1960 tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

1987  Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh TTH

1996  Cử nhân Mỹ thuật trường Đại học nghệ thuật Huế

1997  Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

2010-2015  Giảng viên chuyên khoa sơn dầu trường ĐH Nghệ thuật Huế

2015-2020 Phó chủ tịch Hội, chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội MT TTH

TRIỂN LÃM CHUNG

1987-2014 Triển lãm Hội Mỹ thuật tỉnh TTH

1995,2000,2005,2010 Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội

1996-2015 Triển lãm Mỹ thuật Bắc miền Trung Việt Nam

1998 Triển lãm “ LÊ VĂN NHƯỜNG-NGÔ TÂM” tại Huế,VN

2001 Triển lãm chung tại Califonia, USA

2005 Triển lãm quốc tế tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh

2009 Triển lãm 5 Họa sĩ Huế tại Trung tâm Mỹ thuật quốc gia Nhật Bản

2011 Triển lãm “Phan Thanh Bình, Đặng Mậu Tựu, Lê Văn Nhường” tại                         TP Hồ Chí Minh, VN

2015 Một tranh được treo tại nhà Quốc hội Việt Nam, Hà Nội

Tham gia nhiều triển lãm chung tại Hà Nội, TP Hồ CHí Minh, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Buôn Ma Thuột, Đà Nẳng...

2 tác phẩm được Hội Mỹ thuật Việt Nam sưu tập

2 tác phẩm được tỉnh Thừa Thiên Huế sưu tập

Nhiều tác phẩm được các cá nhân trong nước và nước ngoài sưu tập

TRIỂN LÃM CÁ NHÂN

1999 Triển lãm “ LÊ VĂN NHƯỜNG” Tại Tự Do gallery TP HCM

2009 Triển lãm “ & TÔI”   tại Phương Mai gallery TP Hồ Chí Minh

2015 Triển lãm “ & MƯA” tại Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

GIẢI THƯỞNG

2001,2003 Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật TTH

2002 Giải A triển lãm Bắc miền Trung VN

2003 Giải C Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa thiên Huế (1998-2003)

2006 Giải thưởng Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế

2010 Giải thưởng Tác phẩm xuất sắc Hội Mỹ thuật VN

2014 Giải A Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (2008-2013)

Sản phẩm

Dịch vụ