Vi   En

Số 299 - Trung Kính, tòa nhà Housing, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

02432012355

Nguyễn Tuấn Lâm

Quay lại

Tên họa sĩ : Nguyễn Tuấn lâm

sinh năm: 1981

Nghê nghiệp: Họa sỹ tự do

Quê quán : Văn Bình , Thường Tín - Hà Nội

Quá trình hoạt động : 

Tốt nghiệp trường mỹ thuật conng nghiệp khoa sơn mài năm 2010

Tham ra triển lãm từ thiện của tổ chức phẫu thuật nụ cười cuốc tế Information smile Việt Nam

vào năm 2011 và 2013 tại Hà Nội

 

 

Sản phẩm

Dịch vụ