Vi   En

Số 299 - Trung Kính, tòa nhà Housing, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

02432012355

Họa sĩ

Quay lại

Tin

Họa Sĩ Vĩnh Phối

Đăng ngày: 16:04:52 21/04/2016

1.Tiểu sử Sinh năm 1938 ở Huế. 1958, Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài gòn, tốt nghiệp khoa hội họa.6, 1959, Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Aaif gòn, tốt nghiệp khoa Sư phạm Mỹ thuật. 1961, Học viện Mỹ thuật La mã, tốt nghiệp khoa hội họa. 1963, Học viện Mỹ thuật La mã, tốt nghiệp khoa điêu khắc. 1962-1966. Viện Đại học La mã, khoa Văn, chứng hỉ nghiên cứ Mỹ thuật. 1962-1966, Sáng lập – Tổng thư kí Hội nghệ sĩ Châu Á ở La mã. 1967-1975, Giám ... Xem tiếp

Sản phẩm

Dịch vụ